Barcelona va acollir el 21 d’octubre passat la presentació de la cinquena edició de A Dictionary of Epidemiology, l’obra de referència a nivell mundial en el camp de l’epidemiologia. L’acte, que va tenir lloc a El Palauet, va comptar amb la intervenció d’Ildefonso Hernández, Director General de Salut Pública i Sanitat Exterior del Ministeri de Sanitat i Consum; Antoni Plasència, Director General de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, i Miquel Porta, director del diccionari i Cap de la Unitat d’Epidemiologia Clínica i Molecular del Càncer de l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica de Barcelona.

Davant d’un públic format en la seva majoria per col•legues epidemiòlegs, Antoni Plasència va destacar la importància de A Dictionary of Epidemiologyno només com a obra de consulta, sinó també com a instrument de comunicació en l’àmbit de l’epidemiologia, gràcies a la seva visió crítica i la seva actualització constant.

Ildefonso Hernández, per la seva banda, es va congratular de que una obra amb tanta rellevància l’hagi coordinat un «amic» com Miquel Porta. El que fou president de la Societat Espanyola d’Epidemiologia també va voler remarcar la contribució del diccionari en el reconeixement d’Espanya com a referent en l’àmbit de l’epidemiologia.

El director de A Dictionary of Epidemiolgy, Miquel Porta, va destacar el caràcter col•lectiu de l’obra i va citar a alguns dels epidemiòlegs destacats que han contribuït a la seva realització. Per a Porta, convé subratllar que la coordinació d’aquesta obra de referència internacional hagi estat en mans de científics espanyols i s’hagi projectat des de Barcelona, «un fet impensable fa només 25 anys».

A Dictionary of Epidemiolgy l’edita la International Epidemiological Association i el publica Oxford University Press amb el suport de laFundació Dr. Antoni Esteve.

Aquesta cinquena edició del diccionari cobreix tots els termes comuns utilitzats en epidemiologia i alguns altres provinents de camps relacionats com la bioestadística, el control de malalties infeccioses o l’economia de la salut.