Són molts els termes de l’àmbit dels medicaments que no tenen una traducció correcta i normalitzada al català. Molt sovint, a l’hora d’emprar-los, es tradueixen literalment de l’anglès de manera incorrecta o s’utilitzen sense un criteri homogeni i unificador. Per aquest motiu, i amb la voluntat d’adequar al català aquells conceptes més habituals de la recerca clínica, la Fundació Dr. Antoni Esteve va arribar a un acord de col•laboració amb el TERMCAT o Centre de Terminologia, organisme creat per l’Institut d’Estudis Catalans per garantir l’extensió de la terminologia catalana, sobretot en aquells sectors més especialitzats. Fruit d’aquest treball conjunt entre ambdues institucions s’han aconseguit normalitzar en llengua catalana els principals mots i expressions de recerca clínica de medicaments. Termes que ja es poden consultar al diccionari de termes normalitzats del TERMCAT.