Després de les quatre primeres edicions, els Seminaris de formació sobre l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) van donar un pas endavant amb un nou curs especialitzat en el rol del tutor facilitador. Els alumnes que havien participat en la primera presa de contacte amb l’ABP van sol•licitar una extensió d’aquell curs bàsic que permetés posar en pràctica els coneixements adquirits. La Fundació Dr. Antoni Esteve va organitzar la primera edició d’aquest nou Seminari de formació el 6 i 7 de juliol de 2009 passats a Barcelona.

El taller té com a finalitat ajudar als docents que estan familiaritzats amb l’ABP a desenvolupar habilitats com a tutors facilitadors treballant en grups petits. Es basa en una metodologia de taller de treball en grups amb oportunitats per a practicar el rol del tutor facilitador. Així, els participants van rebre comentaris tant dels membres del grup de tutoria com dels facilitadors de la capacitació.

Aquest segon nivell de formació dels cursos sobre ABP va comptar de nou amb la docència de Luis Branda, un dels impulsors d’aquesta metodologia d’aprenentatge a la McMaster University, i Rosa Maria Torrens, que va contribuir a implantar l’ABP a l’Escola Universitària d’Infermeria Vall d’Hebron de Barcelona.

L’Aprenentatge Basat en Problemes és una metodologia coherent amb les directives de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i el plantejament de la Declaració de Bolonya, que promouen el desenvolupament de competències per tal de que els estudiants siguin més autònoms a l’hora de gestionar el seu aprenentatge.