La Fundació Dr. Antoni Esteve es va constituir l’any 1982. Està Inscrita amb el número 118 en el Registre de Fundacions del Ministeri d’Educació i Ciencia. És una fundació associada al Centre de Fundacions, integrat a l’Associació Espanyola de Fundacions. El domini esteve.org ha estat comunicat al Registre de Fundacions amb data 24 de setembre de 2003. Pertany també al Consell Fundaciones por la Ciencia.

Número d’identificació fiscal (NIF)

G-08.793.135

Contacte:

Fundació Dr. Antoni Esteve
TORRE ESTEVE
Passeig de la Zona Franca, 109
08038 Barcelona
Telèfon: 93 433 5320
Correu electrònic: fundacion@esteve.org

Ver mapa más grande