La Fundació Dr. Antoni Esteve tornà a col•laborar amb la Trobada de Comitès d’Ètica d’Universitats Públiques i Organismes Públics de Recerca, que aquest any celebrà la seva novena edició a l’hotel Calípolis de Sitges els passats 31 de març i 1 d’abril de 2014. La trobada la va organitzar la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona (CBUB) sota el lema ‘Aprendre, compartir i avançar’ i va comptar amb el programa següent:

Dilluns 31 de març

Inici de la jornada
Jordi Alberch
Vicerector de recerca de la Universitat de Barcelona i president de la CBUB

Protocols d’avaluació de projectes de recerca i tesis doctorals de l’àrea de les Ciències Humanes i Socials: característiques específiques
María Jesús Buxó
CBUB

Presentació i debat del Protocol de la CBUB per a aquest tipus de projectes i tesis doctorals
Albert Royes
CBUB

Com afecta la posada en marxa del RD 53/2013 ,pel qual s’estableixen les normes bàsiques aplicables per a protecció d’animals emprats en experimentació i altres finalitats científiques, i docència
Rosa Morales
Universitat de Zaragoza

Carmina Fernández Criado
Universitat Autònoma de Madrid

Dimarts 1 d’abril

Presentació, discussió i proposta sobre els Comitès d’Ètica i la LERU (League of European Research Universities)
Itziar de Lecuona
CBUB (Ethics and Integrity in Research)

Presentació i debat de les informacions, comunicacions i propostes dels membres de la Red de Comités de Ética de Universidades y Organismos Públicos de Investigación

Clausura de la trobada

Descarregar

Més informació