Les publicacions són el resultat últim i avaluable de l’activitat científica i formen una part molt important del procés investigador. El format bàsic d’un article científic compta, amb més o menys variacions, d’una estructura i formalismes ben delimitats per normes ben definides a cadascuna de les revistes. Els revisors són especialistes en ciència que s’encarreguen de revisar tant la coherència científica com estructural de les publicacions a les revistes. A continuació, s’exposen algunes societats de revisors de revistes mèdiques i eines útils per a la redacció i cerca d’articles científics.

 

Comitè Internacional d’Editors de Revistes Mèdiques (ICMJE)

El Comitè Internacional d’Editors de Revistes Mèdiques és un petit grup de revisors de revistes mèdiques generalistes, i de representants d’organitzacions relacionades, que treballen junts per millorar la qualitat de la revisió de la ciència mèdica. El ICMJE es reuneix anualment per a perfeccionar les seves Recomanacions per a la Conducta, Informe, editorial i de publicació de Treball Acadèmic en Revistes Mèdiques.

 

Comitè d’Ètica de la Publicació (COPE)

El Comitè d’Ètica de la Publicació és una organització sense ànim de lucre establerta el 1997 amb la missió de definir unes millors pràctiques i proporcionar assessorament ètic de la publicació acadèmica a revisors i investigadors. La COPE també finança investigació sobre ètica de publicació, publica un butlletí trimestral i organitza seminaris anuals.

 

L’Associació Mundial d’Editors Metges (WAME)

L’Associació Mundial d’Editors Metges es va establir al 1995 com una societat sense ànim de lucre formada per revisors de revistes mèdiques. L’objectiu d’aquesta associació és augmentar la cooperació internacional i l’educació de revisors de revistes mèdiques. WAME també busca millorar les normes editorials i promoure el professionalisme a la revisió mèdica a través de l’educació, l’autocrítica i l’autoregulació.

 

Xarxa de Millora de la Qualitat i Transparència de la Salut (EQUATOR)

La Xarxa de Millora de la Qualitat i Transparència de la Salut és una iniciativa internacional que va començar el 2006. Aquesta xarxa busca millorar la fiabilitat i el valor de la literatura a l’investigació de la salut. D’aquesta manera, promou la publicació d’articles transparents, precisos i un ús més robust de les guies d’edició de revistes científiques.

 

Medical Subject Headings (MeSH®)

El Medical Subject Headings és un recopilatori de vocabulari produït per la Biblioteca Nacional de la Medicina dels EUA (NLM) publicat per primera vegada al 1999. El MeSH® és utilitzat per a la indexació, la catalogació, i la recerca d’informació jerarquitzada relacionada amb la salut en bases de dades com MEDLINE o PubMed.

 

Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS): Traducció del MeSH®

El vocabulari estructurat i trilingüe de Descriptors en Ciències de la Salut va ser creat per BIREME a partir de MeSH® el 1999. Aquesta iniciativa permet utilitzar un llenguatge únic en la indexació, recerca i recuperació de tota sèrie de materials científics en les fonts d’informació disponibles a la Biblioteca Virtual en Salut (BVS) com LILACS, MEDLINE i altres. El seu objectiu és permetre l’ús de terminologia comuna per a recerca en tres idiomes, proporcionant un mitjà consistent i únic per a la recuperació d’informació independentment del seu idioma original.