Bosch F., Navarro F. A.Baños J. E. Es pot emprar el català en recerca clínica de medicaments? (i 2). Annals de Medicina 2002; 85:168-172

You are here: