CIDRM. Requisits d’uniformitat dels manuscrits presentats a revistes biomèdiques: redacció i edició de publicacions biomèdiques (i 2). Ann Med (Barc) 2005; 88:59-65

You are here: