Medicina y lenguaje. La importancia del lenguaje en el entorno biosanitario

El paper del llenguatge en les ciències de la salut és clau en el dia a dia del professional sanitari i mereix molt més protagonisme del que habitualment rep. S’accepta que la divulgació de la informació científica, sigui davant d’altres professionals mitjançant les publicacions científiques i les presentacions orals, sigui davant l’opinió pública a través… 2014