ActivitatsOtras actividadesRed Innovación Docente Farmacología

La Xarxa Interuniversitària d’Innovació Docent en Farmacologia constitueix una iniciativa de més de cinc anys de durada que es va crear per oferir un espai comú on compartir i intercanviar les experiències docents en aquesta àrea. Això inclou resultats de recerca i el material elaborat en diferents aspectes d’innovació docent que s’han utilitzat en el procés d’ensenyament-aprenentatge en Farmacologia en diferents graus/postgraus de Ciències de la Salut. La xarxa la coordinen les professores M. Luisa Ferrándiz, Dolores Ivorra i Pilar D’Ocón, de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València i reuneix més de mig centenar de professors de diferents universitats espanyoles.

La xarxa rep el finançament del Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa de la Universitat de València. Des de la xarxa s’ha creat una plataforma Moodle comú per intercanviar experiències docents i s’organitzen jornades anuals per facilitar l’intercanvi d’informació entre els seus participants. Aquest any, com a conseqüència de la situació especial provocada per la pandèmia de la COVID-19, la jornada s’ha organitzat en format en línia, el que ha permès la participació d’un ampli nombre de professors universitaris. La jornada s’ha desenvolupat durant la tarda del 14 al 15 de juliol de 2020. La Fundació Dr. Antoni Esteve ha participat en la jornada amb la presentació d’un projecte d’avaluació de competències adquirides a través dels cursos Com redactar un article científic.