“Si només creguéssim en el Big Data, tots estaríem prenent vitamines antioxidants”, Gordon Guyatt, pare de la medicina basada en l’evidència

“Sorprendria saber que fins fa poc els metges no estaven en absolut formats en com interpretar la literatura mèdica” És el fundador de la metodologia que busca aconseguir que les decisions mèdiques es fonamentin en dades científiques i no en suposicions o creences Guyatt va visitar Barcelona com a protagonista de l’últim Meet the expert…

2019