Traducción y lenguaje en medicina

La riquesa del llenguatge mèdic es veu pertorbada en moltes ocasions quan traduïm o redactem textos científics. El Dr. Fernando Navarro, amb formació en farmacologia clínica, té una dilatada experiència en aquesta complicada tasca de la traducció. La monografia Traducción y lenguaje en medicina recull alguns dels seus articles que es van publicar a Medicina Clínica relacionats amb aquest…

1997

The clinical pharmacology of sport and exercise

Els controls anti-dopatge que es realitzen a les grans competicions i la seva repercussió mediàtica han provocat que durant els últims anys es parli molt del mal ús que se’n fa dels fàrmacs a l’esport. Tanmateix, no es discuteix tant del veritable efecte dels medicaments en el rendiment físic ni si realment existeixen evidències sobre…

1997

Clinical pharmacology through the pen of Louis Lasagna

La contribució del Dr. Louis Lasagna a l’impuls de la farmacologia clínica és indiscutible. Llicenciat a la Rutgers University el 1943 i doctorat quatre anys més tard a la Columbia University, va revolucionar com ningú el món dels medicaments. Des de mitjans de la dècada dels 50, va investigar la influència de l’efecte placebo en…

1997

Fármacos y conducción de vehículos

Es parla moltes vegades dels efectes perniciosos de l’alcohol a l’hora de conduir i, de fet, les mesures de prevenció de les autoritats es dirigeixen en exclusivitat a la detecció d’aquesta substància en els conductors. Sens dubte, els fàrmacs no són la principal causa dels accidents. Tanmateix, és de gran importància disposar de medicaments que…

1996

Bases de datos en farmacología y terapéutica

L’aparició i l’ús de les bases de dades informatitzades va suposar una revolució per a la investigació farmacològica en tots els nivells, des del disseny molecular de medicaments fins a l’avaluació dels seus aspectes en grups de població humana, passant per aspectes tan bàsics com l’accés de forma ràpida i còmoda als resultats d’investigacions ja…

1996

Farmacología de los canales iónicos

Com a resultat d’una taula rodona celebrada el 1994 a Barcelona i de les onze ponències realitzades va néixer aquesta monografia, que se centra en els canals iònics, la seva farmacologia i les seves possibles perspectives terapèutiques per a la prevenció, alleugeriment o curació de malalties. La reunió i aquesta publicació posterior va comptar amb…

1995