La terminologia científica és utiltzada per científics en el context de les seves activitats professionals i serveix per a documentar i comunicar idees, activitats i troballes a altres d’una manera precisa. L’escriptura científica pot prendre moltes formes, des d’un quadern de laboratori fins a un informe de projecte, o des d’un article en una revista acadèmica a un article en una revista científica. Els enllaços enumerats a continuació estan dirigits a qualsevol persona involucrada en l’escriptura mèdica, i podrien resultar útils per aconseguir una bona edició i comunicació científica.

 

Libro rojo de Fernando A. Navarro

El Llibre Vermell de Fernando A. Navarro és un diccionari de dubtes i dificultats de traducció de l’anglès mèdic per a redactors, correctors i revisors de textos mèdics. És una eina imprescindible per a la traducció mèdica professional que ofereix solucions per a milers de termes de traducció difícil, amb un enfocament didàctic i crític. L’última versió online compta amb un potent cercador que permet consultar un repertori de material ampliat, amb més de 52 700 articles i més de 53.500 remissions.

 

Panace@

Panace@ és una revista de Medicina, Llenguatge i Traducció que publica textos originals sobre diversos aspectes de la traducció i el llenguatge de la medicina i ciències afins. Panace@ publica un número general i monogràfic bianualment que tenen propòsits educatius i científics. La propietat intel·lectual dels textos originals correspon als autors que col·laboren amb la revista, i els drets d’edició i publicació són de Panace@.