Diccionario de farmacología y temas afines

El volum número 27 de les Monografies Dr. Antonio Esteve és una traducció del Dictionary of Pharmacology and Allied Topics, editat per Desmond Laurence i John Carpenter i publicat per Elsevier Science. Es tracta, sens dubte, d’una eina molt útil que reuneix les definicions de 2000 termes i conceptes de farmacologia bàsica i clínica, així…

2000

Modelos experimentales de patología infecciosa

Aquesta monografia número 26 de la Fundació Dr. Antoni Esteve es fruit de la taula rodona que es va celebrar el 12 de maig de 1999 a Barcelona sobre models experimentals en patologies infeccioses. La van coordinar els Drs. Josep Maria Miró i Josep Maria Gatell, de l’Hospital Clínic de Barcelona. La monografia inclou un…

2000

Investigación médico-farmacéutica en atención primaria. Una visión a través de las publicaciones de la REAP

Aquesta monografia recull una sèrie d’articles que han publicat membres de la Red Española de Atención Primaria (REAP), organisme que va néixer el 1987 amb l’objectiu de fomentar la investigació dels professionals de l’atenció primària i amb una voluntat de projecció internacional. Per dur-ho a terme reuneix a metges, farmacèutics, infermers i veterinaris sota les…

1999

Transducción de señales como diana farmacológica

Els treballs i debats presentats en aquesta monografia número 24 de la Fundació Dr. Antonio Esteve són el resultat d’una reunió científica que es va celebrar l’11 de juny de 1998 a Barcelona. En aquesta, investigadors espanyols que procedeixen de diferents camps, com la bioquímica, la farmacologia o la fisiologia, van discutir els seus punts…

1999

Variability in human drug response

El fet que cada pacient sigui diferent davant d’un tractament suposa un obstacle però al mateix temps un repte per a la farmacologia. Durant el vuitè simposi internacional organitzat per la Fundació Dr. Antoni Esteve es van tractar diferents aspectes relacionats amb la diversitat de respostes als fàrmacs. Geoffrey T. Tucker, del Departament de Farmacologia…

1999

Pharmacokinetics: Development of an exquisitely practical science

Al voltant de 30 articles que van contribuir de manera excepcional a l’enorme progrés de la farmacocinètica són els que formen part d’aquest segon volum dePharmacotherapy revisited: an Esteve Foundation Series, titulatPharmacokinetics: development of an exquisitely practical science. Aquest cop, l’encarregat de seleccionar els articles més destacats ha estat Patrick du Souich, del Departament de…

1999

Glosario de investigación clínica y epidemiológica

Aquesta monografia recull més de 700 entrades amb conceptes que engloben un ampli ventall, des de la farmacologia fins a l’estadística, passant per l’ètica i l’epidemiologia. Pretén ser un diccionari de metodologia de la investigació que serveixi pels membres dels Comitès d’Investigació i dels Comitès Ètics d’Investigació Clínica, de procedència molt diferent, i també per…

1998

Problemas y controversias en torno al ensayo clínico

L’assaig clínic s’ha convertit en el paradigma del mètode científic aplicat a la clínica. Per aquest motiu, aquesta monografia número 22 planteja alguns dels aspectes més problemàtics o controvertits al voltant d’aquest mètode que, amb el pas dels anys , ha anat adquirint un protagonisme major en la medicina actual. Un mètode que també s’ha…

1998