Optimal dose identification

Aquesta publicació és el resultat del simposi internacional que la Fundació Dr. Antoni Esteve va organitzar del 4 al 7 d’octubre de 2000 a Lloret de Mar sobre identificació de dosis. El llibre recull les ponències dels científics que hi van participar i està editat per Alasdair Breckenridge, del Departament de Farmacologia i Terapèutica de…

2001

Ensayos clínicos en intervenciones no farmacológicas

El número 30 de les Monografies Dr. Antonio Esteve és fruit de la taula rodona que es va celebrar el 24 de maig de 2000 a Bellaterra sobre els assaigs clínics en intervencions no farmacològiques. Editada per Xavier Bonfill, del Servei d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública de l’Hospital de Sant Pau, la monografia reuneix totes…

2001

Aspectos conceptuales del ensayo clínico: una revisión a través de artículos publicados en Medicina Clínica (1990-1999)

El volum número 29 de les Monografies Dr. Antonio Esteve, sota el títol Aspectos conceptuales del ensayo clínico. Una revisión a través de los artículos publicados en Medicina Clínica (1990-1999), té com a objectiu recollir alguns articles, considerats com els més significatius, que tracten diferents aspectes relacionats amb el món de l’assaig clínic i que…

2000

Educación sanitaria: información al paciente sobre los medicamentos

Aquesta monografia número 28 de la Fundació Dr. Antoni Esteve recull les ponències i les conclusions de la taula rodona que es va celebrar el 17 de novembre a Barcelona sobre educació sanitària i informació de medicaments al pacient. Carles Codina, del Servei de Farmàcia de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, es va encarregar…

2000

Diccionario de farmacología y temas afines

El volum número 27 de les Monografies Dr. Antonio Esteve és una traducció del Dictionary of Pharmacology and Allied Topics, editat per Desmond Laurence i John Carpenter i publicat per Elsevier Science. Es tracta, sens dubte, d’una eina molt útil que reuneix les definicions de 2000 termes i conceptes de farmacologia bàsica i clínica, així…

2000

Modelos experimentales de patología infecciosa

Aquesta monografia número 26 de la Fundació Dr. Antoni Esteve es fruit de la taula rodona que es va celebrar el 12 de maig de 1999 a Barcelona sobre models experimentals en patologies infeccioses. La van coordinar els Drs. Josep Maria Miró i Josep Maria Gatell, de l’Hospital Clínic de Barcelona. La monografia inclou un…

2000

Investigación médico-farmacéutica en atención primaria. Una visión a través de las publicaciones de la REAP

Aquesta monografia recull una sèrie d’articles que han publicat membres de la Red Española de Atención Primaria (REAP), organisme que va néixer el 1987 amb l’objectiu de fomentar la investigació dels professionals de l’atenció primària i amb una voluntat de projecció internacional. Per dur-ho a terme reuneix a metges, farmacèutics, infermers i veterinaris sota les…

1999

Transducción de señales como diana farmacológica

Els treballs i debats presentats en aquesta monografia número 24 de la Fundació Dr. Antonio Esteve són el resultat d’una reunió científica que es va celebrar l’11 de juny de 1998 a Barcelona. En aquesta, investigadors espanyols que procedeixen de diferents camps, com la bioquímica, la farmacologia o la fisiologia, van discutir els seus punts…

1999

Variability in human drug response

El fet que cada pacient sigui diferent davant d’un tractament suposa un obstacle però al mateix temps un repte per a la farmacologia. Durant el vuitè simposi internacional organitzat per la Fundació Dr. Antoni Esteve es van tractar diferents aspectes relacionats amb la diversitat de respostes als fàrmacs. Geoffrey T. Tucker, del Departament de Farmacologia…

1999

Pharmacokinetics: Development of an exquisitely practical science

Al voltant de 30 articles que van contribuir de manera excepcional a l’enorme progrés de la farmacocinètica són els que formen part d’aquest segon volum dePharmacotherapy revisited: an Esteve Foundation Series, titulatPharmacokinetics: development of an exquisitely practical science. Aquest cop, l’encarregat de seleccionar els articles més destacats ha estat Patrick du Souich, del Departament de…

1999