Glosario de investigación clínica y epidemiológica

Aquesta monografia recull més de 700 entrades amb conceptes que engloben un ampli ventall, des de la farmacologia fins a l’estadística, passant per l’ètica i l’epidemiologia. Pretén ser un diccionari de metodologia de la investigació que serveixi pels membres dels Comitès d’Investigació i dels Comitès Ètics d’Investigació Clínica, de procedència molt diferent, i també per…

1998

Problemas y controversias en torno al ensayo clínico

L’assaig clínic s’ha convertit en el paradigma del mètode científic aplicat a la clínica. Per aquest motiu, aquesta monografia número 22 planteja alguns dels aspectes més problemàtics o controvertits al voltant d’aquest mètode que, amb el pas dels anys , ha anat adquirint un protagonisme major en la medicina actual. Un mètode que també s’ha…

1998

Traducción y lenguaje en medicina

La riquesa del llenguatge mèdic es veu pertorbada en moltes ocasions quan traduïm o redactem textos científics. El Dr. Fernando Navarro, amb formació en farmacologia clínica, té una dilatada experiència en aquesta complicada tasca de la traducció. La monografia Traducción y lenguaje en medicina recull alguns dels seus articles que es van publicar a Medicina Clínica relacionats amb aquest…

1997

The clinical pharmacology of sport and exercise

Els controls anti-dopatge que es realitzen a les grans competicions i la seva repercussió mediàtica han provocat que durant els últims anys es parli molt del mal ús que se’n fa dels fàrmacs a l’esport. Tanmateix, no es discuteix tant del veritable efecte dels medicaments en el rendiment físic ni si realment existeixen evidències sobre…

1997

Clinical pharmacology through the pen of Louis Lasagna

La contribució del Dr. Louis Lasagna a l’impuls de la farmacologia clínica és indiscutible. Llicenciat a la Rutgers University el 1943 i doctorat quatre anys més tard a la Columbia University, va revolucionar com ningú el món dels medicaments. Des de mitjans de la dècada dels 50, va investigar la influència de l’efecte placebo en…

1997

Fármacos y conducción de vehículos

Es parla moltes vegades dels efectes perniciosos de l’alcohol a l’hora de conduir i, de fet, les mesures de prevenció de les autoritats es dirigeixen en exclusivitat a la detecció d’aquesta substància en els conductors. Sens dubte, els fàrmacs no són la principal causa dels accidents. Tanmateix, és de gran importància disposar de medicaments que…

1996

Bases de datos en farmacología y terapéutica

L’aparició i l’ús de les bases de dades informatitzades va suposar una revolució per a la investigació farmacològica en tots els nivells, des del disseny molecular de medicaments fins a l’avaluació dels seus aspectes en grups de població humana, passant per aspectes tan bàsics com l’accés de forma ràpida i còmoda als resultats d’investigacions ja…

1996