Bosch F, Forteza A, García-Martín L, Baños JE. Is it possible to review and update the core competences and course contents for pharmacology in university programmes throughout Spain? 36º Congreso Sociedad Española de Farmacología; 16-18 septiembre 2015; Valencia.

Un estudi que es va presentar durant el 36è Congrés de la Sociedad Española de Farmacología, que es va celebrar a València del 16 al 18 de setembre del 2015, va evidenciar la necessitat de revisar, actualitzar i homogeneïtzar les competències en farmacologia en aquells graus en els quals s’imparteix aquesta assignatura. Aquesta presentació oral,…

La traducción inglés-español del consentimiento informado en investigación clínica

És l’acte jurídic pel qual la persona accedeix voluntàriament a participar en una investigació clínica. El consentiment informat suposa l’aplicació del principi bioètic d’autonomia i constitueix a més un requisit legal. Però per a que el document sigui vàlid, el pacient ha d’haver rebut tota la informació rellevant de mans de l’investigador, des dels objectius…

2015

Alonso-Méndez J, Morales P, Bosch F. Análisis del tratamiento del brote del virus del Ébola a través de la prensa nacional e internacional. Comunicación póster del Trabajo Fin de Grado en Biología Humana. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2015.

Sense precedents. Així es podria resumir en dues paraules l’últim brot provocat pel virus de l’ebola. L’epidèmia, que es va iniciar el desembre del 2013, va ser la primera en aparèixer a l’Àfrica Occidental des de que es va descobrir el virus el 1976. També va ser la primera vegada que un brot del virus…

2015

Forteza A, Gallego E, García-Martín L, Baños JE, Bosch F. Situación actual de las competencias en farmacología en los principales grados impartidos por universidades españolas. 36º Congreso Sociedad Española de Farmacología; 16-18 septiembre 2015; Valencia.

Tot i l’establiment del Pla de Bolonya el 2010, la convergència dels plans d’estudi a les universitats espanyoles no ha estat del tot satisfactòria. Per aquest motiu, encara existeixen graus universitaris les assignatures dels quals no han estat suficientment definides en els corresponents plans d’estudi. Aquest treball pretén revisar quina és la situació actual de…

2015

Guardiola M, Bosch F, Julià MA. Estandarización de las entradas relativas a fármacos en el marco del nuevo diccionario médico catalán. 36º Congreso Sociedad Española de Farmacología; 16-18 septiembre 2015; Valencia.

El 1930 es va publicar el primer diccionari de terminologia mèdica en català (diccionari Corachan, 1932), com a resposta a la necessitat de disposar d’un referent a l’hora de presentar i escriure en llengua catalana. Ara es treballa en el projecte DEMCAT, la versió online del Diccionari Enciclopèdic de Medicina que actualitzarà més de 70.000…

Guardiola M. Estandardització de les entrades relatives a fàrmacs en el marc del nou diccionari mèdic Català. Comunicació pòster del Treball Fi de Grau Trabajo en Biologia Humana. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2015.

El 1930 es va publicar el primer diccionari de terminologia mèdica en català (diccionari Corachan, 1932), com a resposta a la necessitat de disposar d’un referent a l’hora de presentar i escriure en llengua catalana. Ara es treballa en el projecte DEMCAT, la versió online del Diccionari Enciclopèdic de Medicina que actualitzarà més de 70.000…

2015

Developing skills in scientific writing

Els científics necessiten plasmar els resultats de les seves investigacions de forma efectiva mitjançant articles científics. Tanmateix, molts d’ells reben una escassa formació en redacció científica, situació que s’agreuja quan no s’utilitza la llengua materna. És aleshores quan es complica assegurar-se un text organitzat, coherent i comprensible. Mentre que molts professionals de seguida aprenen a…

2015

Cubells C. Diccionari de recerca clínica de medicaments: una joya que no necesita pulirse. Panace@ 2015;41:102-104

Ressenya realitzada per Coco Cubells, traductora de biomedicina i farmacèutica, a la revista Panace@ sobre el Diccionari de recerca clínica de medicaments, el diccionari que actualitza al català prop de 900 termes relacionats amb aquest àmbit. Publicada pel centre de terminologia TERMCAT i la Fundació Dr. Antoni Esteve, en col•laboració amb el Departament de Salut…

2015