Atención al paciente oncológico desde la perspectiva de enfermería

Tot i que el càncer és un tema prioritari en fòrums i reunions científiques, poques vegades s’ha abordat des de la perspectiva d’un dels col•lectius més implicats en l’atenció al pacient oncològic, el de la infermeria. Aquesta nova Monografia Dr. Antoni Esteve recull l’experiència de diferents professionals sanitaris sobre el tractament del malalt de càncer,…

2010

Presentaciones orales en biomedicina

El 2005, la Fundació Dr. Antoni Esteve va posar en marxa un nou Seminari de formació que ofereix les claus per a una bona presentació oral en l’àmbit de la biomedicina. Ara, aquest nou Quadern reuneix per primera vegada en castellà les recomanacions generals que hauria de complir una bona comunicació oral a l’entorn científic.…

2010

Guía de plantas medicinales del Magreb

El fenomen de la immigració ha suposat tot un repte per als professionals de la salut, no només per problemes de comunicació, sinó també pels hàbits tradicionals per al tractament de malalties que predominen en els països d’origen. Al Magrib, d’on procedeixen un gran percentatge dels immigrants que arriben al nostre país, l’ús de plantes medicinals…

2010

Baños JE et al. Reflections on Running Training Workshops for Research Ethics Committee Members in Spain Between 2001 and 2008. Croat Med J 2010; 51:552-559

Aquest article publicat el 2010 a la revista Croatian Medical Journal recull l’experiència dels Seminaris d’introducció als Comitès Ètics d’Investigació Clínica (CEIC) que la Fundació Dr. Antoni Esteve va organitzar entre el 2001 i el 2008. Mitjançant una enquesta d’opinió emplenada per 122 dels 146 professionals sanitaris que van participar en aquests cursos, els resultats demostren la…

2010

Els misteris del sistema immunitari. Com protegeix el nostre cos

Ajudar als joves de 10 a 14 anys a entendre millor el funcionament del nostre sistema immunitari. Aquesta era la finalitat del llibre que la Societat Japonesa d’Immunologia va editar el 2008. Després de comprovar el seu valor educatiu, la European Federation of Immunological Societies va decidir finançar la traducció anglesa. Ara, la Fundació Dr.…

2010