El ensayo clínico como tarea cooperativa

Reivindicar l’assaig clínic com una tasca essencialment cooperativa en què hi participen multitud de persones de disciplines molt diferents en contra de la individualitat del científic, quelcom pertanyent cada cop més al passat, és la intenció d’aquesta Monografia Dr. Antoni Esteve. I és que l’assaig clínic de medicaments no és una tasca de clínics aïllats…

1992

Periodismo científico. Un simposio internacional

L’any 1990, l’equip de ciència del diari La Vanguardia i la Fundació Dr. Antoni Esteve van decidir organitzar un simposi internacional en què s’hi tractés les relacions entre ciència, premsa i societat i, en particular, els problemes que es plantegen al voltant del periodisme i les ciències biomèdiques. És evident que la comunicació és avui dia un…

1991

Metodología del ensayo clínico

L’assaig clínic és un estudi experimental que es realitza en pacients o subjectes sans amb la finalitat d’avaluar l’eficàcia i la seguretat de fàrmacs o altres procediments terapèutics. Es diferencia de l’observació clínica en aspectes com la recollida de dades i la necessitat de comparar els resultats obtinguts amb els d’un altre grup de referència…

1991

The clinical pharmacology of biotechnology products

Marcus M. Reidenberg, del Departament de Farmacologia i Medicina de la Facultat de Medicina de la Universitat Cornell a Nova York, és l’editor d’aquest volum número 4 de la sèrie Esteve Foundation Symposia. Les noves tècniques de biologia molecular i cel•lular presenten diverses oportunitats per al desenvolupament de nous agents per al diagnòstic, el tractament…

1991

Biotecnología de aplicación farmacéutica

Els avenços en biotecnologia s’han donat gràcies a l’increment dels coneixements sobre la naturalesa dels organismes vius i a la capacitat tecnològica que s’ha desenvolupat per tal d’alterar la seva informació genètica. L’objectiu de la taula rodona organitzada per la Fundació Dr. Antoni Esteve el 1989 i de la seva posterior publicació és el d’analitzar…

1991