Los públicos de la ciencia

Les enquestes d’opinió solen reflectir una predilecció dels ciutadans pels temes científics. Les dades d’audiència, en canvi, semblen manifestar justament el contrari. Fins a quin punt s’interessa la societat per la ciència? Quina audiència real tenen no només els mitjans tradicionals que ofereixen continguts científics sinó també altres ofertes de divulgació com els blocs o…

2014

García-Martín L, Serés E, Torrens RM, Branda LA, Bosch F. Evaluación de un curso itinerante sobre aprendizaje basado en problemas a través de dos encuestas. Revista de la Fundación Educación Médica. 2014;17 (3):151-160

L’experiència de les onze edicions del curs sobre l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) organitzades per la Fundació Dr. Antoni Esteve queda reflectida a la revista de la Fundació Educación Médica, a la qual s’analitza el grau de satisfacció de 194 dels 216 assistents a aquests seminaris de formació durant els seus quatre anys de camí.…

Filantropía en investigación e innovación biosanitaria en Cataluña

En un context de crisi com l’actual, quan les inversions públiques en recerca científica retrocedeixen a xifres del passat, s’ha tornat imprescindible buscar noves fonts de finançament, entre les quals es troba la filantropia. Els donatius i el patrocini, amb les seves diferents modalitats, estan adquirint cada cop més importància en el finançament d’investigacions i…

2014

Historia de la Sociedad Española de Epidemiología (1978-2014)

L’epidemiologia s’ha d’entendre, ja que en realitat la seva metodologia ho observa, com a ciència de la salut, i per això es proposa definir-la com l’estudi de tots aquells possibles factors que semblen influir o determinar l’aparició i distribució en la comunitat de qualsevol condició que afecti la salut, si és de forma positiva, per…

2014

Serés E, Bitlloch C, Gallego E, Bosch F. Scientific quality of news published in the lay press about the discovery of the first synthetic chemotherapeutic drug. 17th World Congress of Basic & Clinical Pharmacology; 2014 July 13-18; Cape Town, South Africa.

La Fundació Dr. Antoni Esteve va presentar en el 17è Congrés Mundial de Farmacologia Bàsica i Clínica (del 13 al 18 de juliol de 2014 a Ciutat del Cap, Sudàfrica) els resultats d’aquesta investigació que analitza l’impacte mediàtic i la qualitat científica de les informacions publicades a la premsa de principis del segle XX sobre…

2014

Els medicaments i jo

Què és un medicament? Com actua? Com es descobreixen i es fabriquen? Per apropar el funcionament dels medicaments als escolars, la Fundació Dr. Antoni Esteve edita el llibre Els medicaments i jo, que es va presentar el passat 25 de juny de 2014 a El Palauet de Barcelona. La presentació del llibre va comptar amb…

2014

Marušić A, Malički M, Von Elm E for the Esteve Foundation Discussion Group. Editorial research and the publication process in biomedicine and health: Report from the Esteve Foundation Discussion Group, December 2012. Biochemia Medica. 2014;24(2):211-6

Tot i que existeixen en el món més de 20.000 revistes biomèdiques, la recerca sobre la feina dels editors i el procés de publicació segueixen estant minoritàries. El desembre del 2012, la Fundació Dr. Antoni Esteva va organitzar un Esteve Foundation Discussion Group en què set editors de revistes científiques i experts en investigació sobre…

Malicki M, Von Elm E, Marušić A. Study Design, Publication Outcome, and Funding of Research Presented at International Congresses on Peer Review and Biomedical Publication. JAMA. 2014;311(10):1065-1067

El 12 i 13 de desembre de 2012 va tenir lloc a Barcelona un Esteve Foundation Discussion Group sobre el procés editorial a les revistes científiques organitzat per Ana Marušić, cap del departament d’investigació en biomedicina i salut de la Universitat d’Split (Croàcia) i codirectora del Journal of Global Health. D’aquelles jornades organitzades per la…

2014

Los misterios del sistema inmunitario. Cómo protege nuestro cuerpo

Després de l’èxit de la versió catalana, de la qual ja s’han distribuït gratuïtament 3.000 exemplars a biblioteques i centres educatius, la Fundació Dr. Antoni Esteve i la Societat Espanyola d’Immunologia publiquen ara Los misterios del sistema inmunitario. Cómo protege nuestro cuerpo, l’edició en castellà del llibre internacional que vol apropar la immunologia als estudiants…

2014