Manual de traducción inglés-español de protocolos de ensayos clínicos

El protocol és el registre detallat per escrit de tot allò que comporta l’assaig clínic per a tots els implicats i que influeix de manera decisiva en la qualitat de l’estudi i la fiabilitat dels resultats. És un document científic però destinat a lectors molt diversos, des dels més especialitzats als més comuns i corrents.…

2012

Nuevas perspectivas en inmunoterapia

Estimular el sistema immunitari amb finalitat terapèutica s’ha convertit en una de les dianes més importants de la medicina actual. Les possibilitats de la immunoteràpia són tan àmplies que abasten des del tractament de càncers i altres malalties a la prevenció d’infeccions com el VIH o la malària. Onze experts de diferents àmbits i institucions…

2012

Anuari 2011

No és casualitat que aquest sigui l’anuari més voluminós de tots els que s’han editat fins ara. 2011 ha estat l’any amb més iniciatives en les quasi tres dècades d’història de la Fundació Dr. Antoni Esteve. Un total de 29 activitats presencials i 10 publicacions que es tradueixen en una proposta cada nou dies. Iniciatives…

2012

Davó MC et al. Competencias y contenidos comunes de salud pública en los programas universitarios de grado. Gac Sanit 2011; 25:525-34

La Fundació Dr. Antoni Esteve va reunir el 2010 a la 21a Escola de Salut Pública de Menorca a 37 professionals d’universitats espanyoles per identificar les competències i els continguts bàsics de salut pública que haurien d’incloure els programes de grau d’infermeria, farmàcia, magisteri, medicina, nutrició humana i dietètica, òptica i optometria, relacions laborals i…

2011

Igea JM. Inmunología para torpes. Panace@ 2011; 13:138-138

Ressenya del llibre Els misteris del sistema immunitari. Com protegeix el nostre cos, que va editar la Societat Japonesa d’Immunologia i que ha traduït al català la Fundació Dr. Antoni Esteve. Aquest article l’escriu Juan Manuel Igea, al•lergòleg i traductor mèdic de Salamanca, per a Panace@, la revista de laAsociación Internacional de Traductores y Redactores de Medicina…

2011

Eponímia mèdica catalana II

Un epònim (del grec, eponymos, que significa “anomenat per” o “a causa de”), segons el Diccionari Enciclopèdic de Medicina, és el nom donat a una malaltia, símptoma o signe, accident anatòmic, intervenció, etc. derivat del de la persona a la qual hom atribueix la seva descoberta o descripció primera. Després d’un primer volum publicat el 2004, Josep-Eladi Baños i Elena…

2011

Bosch F. Posibilidades del ensayo clínico en intervenciones no farmacológicas. ICB digital 2011; 73:2-7

En la terapèutica actual, juntament amb els compostos químics i biotecnològics, tenen un paper rellevant altres alternatives que podrien englobar-se sota la categoria d’intervencions no farmacològiques. Per a la seva correcta avaluació i demostració d’eficàcia s’hauria de recórrer a la metodologia de l’assaig clínic comparatiu adequadament emmascarat. Aquest article, publicat en el número de juliol…

2011